banner

Wideo

Elastan wideo

Wypaczanie wideo

Nylonowe 6 chipowe wideo

Wideo DTY

POY wideo

Film z nylonu 6 barwionego w domieszkę

Elastan Regularne wideo

kręcenie wideo

Wprowadzenie Highsun

Po kręceniu wideo

Film z efektem polimeru